Ban Xia Bai Zhu Tian Ma San, extract powder

  • Sale
  • Regular price $39.44


Other Name Pinellia, Atractylodes, Gastrodia Powder
Chinese Name _______
Standard Dosage 3 grams, 3 x day or 4-5 grams 2 x day
Ingredients (Pin Yin) Ban xia, Bai zhu, Tian ma, Fu ling, Ju hong, Da zao, Gan cao, Sheng jiang
Ingredients Pinellia ternata rhizome, Atractylodes macrocephala rhizome, Gastrodia elata rhizome, Poria cocos fungus, Citrus rubrum peel, Ziziphus jujuba fruit, Glycyrrhiza uralensis root, Zingiber officinale rhizome-fresh

Barcode 739934933268
Weight 0.4000
Case Packaging 50 bt