Clear Channels Teapills Juan Bi Wan

  • Sale
  • Regular price $17.69


Other Name Juan Bi Tang
Chinese Name ___
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Sang zhi, Hai feng teng, Dang gui, Qiang huo, Du huo, Qin jiao, Chuan xiong, Mu xiang, Gui zhi, Ru xiang, Zhi gan cao
Ingredients Morus alba twig, Piper kadsura stem, Angelica sinensis root, Notopterygium incisum root & rhizome, Angelica pubescens root, Gentiana macrophylla root, Ligusticum chuanxiong rhizome, Aucklandia lappa root, Cinnamomum cassia twig, Boswellia carterii resin, Glycyrrhiza uralensis root-prep
Other Ingredients Talcum, Activated carbon, China wax
Contraindications (on label) Contraindicated during pregnancy.

Barcode 739934860250
Weight 0.2500
Case Packaging 180 bt (3 pk)