Jia Wei Xiao Yao San, extract powder

  • Sale
  • Regular price $33.84


Other Name Enhanced Free & Easy Wanderer
Chinese Name _____
Standard Dosage 3 grams, 3 x day or 4-5 grams 2 x day
Ingredients (Pin Yin) Jiu chao bai shao, Fu ling, Bai zhu, Mu dan pi, Zhi zi, Chai hu, Dang gui, Sheng jiang, Gan cao, Bo he
Ingredients Paeonia lactiflora root-wine-fried, Poria cocos fungus, Atractylodes macrocephala rhizome, Paeonia suffruticosa root-bark, Gardenia jasminoides fruit, Bupleurum chinense root, Angelica sinensis root, Zingiber officinale rhizome-fresh, Glycyrrhiza uralensis root, Mentha haplocalyx herb

Barcode 739934933701
Weight 0.4000
Case Packaging 50 bt