Shao Fu Zhu Yu San, extract powder

  • Sale
  • Regular price $32.72


Other Name Stasis in the Lower Palace Formula, Shao Fu Zhu Yu Tang
Chinese Name _____
Standard Dosage 3 grams, 3 x day or 4-5 grams 2 x day
Ingredients (Pin Yin) Dang gui, Pu huang, Chi shao, Ru xiang, Mo yao, Yan hu suo, Chuan xiong, Rou gui, Chao xiao hui xiang, Chao gan jiang
Ingredients Angelica sinensis root, Typha angustifolia pollen, Paeonia lactiflora root, Boswellia carterii resin, Commiphora myrrha resin, Corydalis yanhusuo rhizome, Ligusticum chuanxiong rhizome, Cinnamomum cassia bark, Foeniculum vulgare fruit-fried, Zingiber officinale rhizome-dried-fried
Contraindications (on label) Contraindicated during pregnancy

Barcode 739934933893
Weight 0.4000
Case Packaging 50 bt