Xiao Chai Hu Teapills Xiao Chai Hu Wan

  • Sale
  • Regular price $14.33


Other Name Minor Bupleurum Teapills
Chinese Name ____
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Chai hu, Ban xia, Dang shen, Huang qin, Da zao, Gan cao, Sheng jiang
Ingredients Bupleurum chinense root, Pinellia ternata rhizome, Codonopsis pilosula root, Scutellaria baicalensis root, Ziziphus jujuba fruit, Glycyrrhiza uralensis root, Zingiber officinale rhizome-fresh
Other Ingredients Talcum, Botanical wax

Barcode 739934836262
Weight 0.2000
Case Packaging 120 bt (12 pk)