Ten Flavor Teapills Shi Chuan Da Bu Wan

  • Sale
  • Regular price $23.99


Other Name Shih Chuan Ta Pu Wan, Ten Ingredient Pills for Complete Tonification, All Inclusive Great Tonifying Pills
Chinese Name _____
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Shu di huang, Dang gui, Dang shen, Huang qi, Bai shao, Bai zhu, Fu ling, Chuan xiong, Gan cao, Rou gui
Ingredients Rehmannia glutinosa root-prep, Angelica sinensis root, Codonopsis pilosula root, Astragalus membranaceus root, Paeonia lactiflora root, Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos fungus, Ligusticum chuanxiong rhizome, Glycyrrhiza uralensis root, Cinnamomum cassia bark
Other Ingredients Talcum, Botanical wax

Barcode 739934836415
Weight 0.2500
Case Packaging 180 bt (3 pk)