Bu Zhong Yi Qi San, extract powder

  • Sale
  • Regular price $39.99


Other Name Central Chi Formula, Tonify the Middle and Benefit Qi Formula, Bu Zhong Yi Qi Tang
Chinese Name _____
Standard Dosage 3 grams, 3 x day or 4-5 grams 2 x day
Ingredients (Pin Yin) Huang qi, Gan cao, Dang shen, Bai zhu, Dang gui, Sheng ma, Chai hu, Chen pi, Da zao, Sheng jiang
Ingredients Astragalus membranaceus root, Glycyrrhiza uralensis root, Codonopsis pilosula root, Atractylodes macrocephala rhizome, Angelica sinensis root, Cimicifuga heracleifolia rhizome, Bupleurum chinense root, Citrus reticulata peel, Ziziphus jujuba fruit, Zingiber officinale rhizome-fresh

Barcode 739934936689
Weight 0.4000
Case Packaging 50 bt