Xiang Sha Liu Jun Zi San, extract powder

  • Sale
  • Regular price $35.52


Other Name Six Gentlemen Pills with Cardamom and Aucklandia Formula, Xiang Sha Liu Jun Zi Tang
Chinese Name ______
Standard Dosage 3 grams, 3 x day or 4-5 grams 2 x day
Ingredients (Pin Yin) Bai zhu, Fu ling, Dang shen, Ban xia, Chen pi, Sha ren, Mu xiang, Gan cao, Da zao, Sheng jiang
Ingredients Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos fungus, Codonopsis pilosula root, Pinellia ternata rhizome, Citrus reticulata peel, Amomum longiligulare fruit, Aucklandia lappa root, Glycyrrhiza uralensis root, Ziziphus jujuba fruit, Zingiber officinale rhizome-fresh

Barcode 739934936801
Weight 0.4000
Case Packaging 50 bt