Bai Zi Yang Xin Teapills

  • Sale
  • Regular price $13.59


Other Name Pai Tzu Yang Hsin Wan, Biota Pills to Nourish the Heart
Chinese Name _____
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Bai zi ren, Gou qi zi, Xuan shen, Shu di huang, Mai men dong, Dang gui, Fu ling, Shi chang pu, Gan cao
Ingredients Platycladus orientalis seed, Lycium chinense fruit, Scrophularia ningpoensis root, Rehmannia glutinosa root-prep, Ophiopogon japonicus tuber, Angelica sinensis root, Poria cocos fungus, Acorus tatarinowii rhizome, Glycyrrhiza uralensis root
Other Ingredients Talcum, Botanical wax

Barcode 739934836828
Weight 0.2000
Case Packaging 120 bt (12 pk)