Nu Ke Ba Zhen San, extract powder

  • Sale
  • Regular price $31.69


Other Name Women's Precious Formula
Chinese Name _____
Standard Dosage 3 grams, 3 x day or 4-5 grams 2 x day
Ingredients (Pin Yin) Shu di huang, Dang gui, Bai shao, Dang shen, Fu ling, Bai zhu, Chuan xiong, Gan cao
Ingredients Rehmannia glutinosa root-prep, Angelica sinensis root, Paeonia lactiflora root, Codonopsis pilosula root, Poria cocos fungus, Atractylodes macrocephala rhizome, Ligusticum chuanxiong rhizome, Glycyrrhiza uralensis root

Barcode 739934937426
Weight 0.4000
Case Packaging 50 bt