White Phoenix Teapills Wu Ji Bai Feng Wan

  • Sale
  • Regular price $24.51


Other Name Black Chicken White Phoenix Pills, Wuchi Paifeng Wan
Chinese Name _____
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Wu ji, Sheng di huang, Shu di huang, Dang gui, Bai shao, Dan shen, Lu jiao jiao, Ren shen, Cu zhi xiang fu, Shan yao, Cu zhi bie jia, Tian men dong, Chuan xiong, Chao qian shi, Sang piao xiao, Duan mu li, Lu jiao shuang, Huang qi, Gan cao, Yin chai hu
Ingredients Gallus gallus domesticus, Rehmannia glutinosa root, Rehmannia glutinosa root- prep., Angelica sinensis root, Paeonia lactiflora root, Salvia miltiorrhiza root, Cervus nippon antler gelatin, Panax ginseng root, Cyperus rotundus rhizome- vinegared, Dioscorea opposita rhizome, Trionyx sinensis shell- vinegared, Asparagus cochinchinensis tuber, Ligusticum chuanxiong rhizome, Euryale ferox seed- stir-fried, Tenodera sinensis egg-case, Ostrea gigas shell- toasted, Cervus nippon antler gelatin- degelatinized, Astragalus membranaceus root, Glycyrrhiza uralensis root, Stellaria dichotoma root
Other Ingredients Talcum, Activated carbon, China wax
Allergen Information Contains soy.
more about allergens

Barcode 739934937822
Weight 0.2500
Case Packaging 180 bt (3 pk)