Qi Guan Yan Pills BBD 10/11/2018 Qi Guan Yan Wan

  • Sale
  • Regular price $20.87


Other Name Chi Kuan Yen Wan, Qi Guan Yan Ke Sou Tan Chuan Wan
Chinese Name ___
Standard Dosage 20 pills, 2 x per day
Ingredients (Pin Yin) Pi pa ye, Dang shen, Da zao, Sang ye, Sheng jiang, Xing ren, Chuan bei mu, Qian hu, Yuan zhi, Ju hong, Kuan dong hua, Sang bai pi, Wu wei zi
Ingredients Eriobotrya japonica leaf, Codonopsis pilosula root, Ziziphus jujuba fruit, Morus alba leaf, Zingiber officinale rhizome-fresh, Prunus armeniaca seed, Fritillaria cirrhosa bulb, Peucedanum praeruptorum root, Polygala tenuifolia root, Citrus reticulata exocarp, Tussilago farfara flower, Morus alba root-bark, Schisandra chinensis fruit
Other Ingredients Honey, Activated carton, China wax, Dimethicone
Allergen Information Contains tree nuts.
more about allergens

Barcode 739934939161
Weight 0.2500
Case Packaging 120 bt (3 pk)