Ren Shen (Kirin Bai), unsulfured- Certified Organic Panax ginseng root - white

  • Sale
  • Regular price $109.99


Other Name Jilin Ginseng, Jilin Baishen, Jinlin renshen
Chinese Name ____-_-__

Barcode 739934002964
Weight 0.7500
Case Packaging 0 bg