Stress Support Xiao Yao Wan

  • Sale
  • Regular price $18.44


Other Name Hsiao Yao Wan, Rambling Powder Pills, Xiao Yao San
Chinese Name ______
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Chai hu, Bai shao, Dang gui, Bai zhu, Fu ling, Sheng jiang, Gan cao, Bo he
Ingredients Bupleurum chinense root, Paeonia lactiflora root, Angelica sinensis root, Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos fungus, Zingiber officinale rhizome-fresh, Glycyrrhiza uralensis root, Mentha haplocalyx herb
Other Ingredients Talcum, Activated carbon, China wax

Barcode 739934002469
Weight 0.2500
Case Packaging 120 bt (4 pk)