Free & Easy Wanderer Plus Teapills- economy size Jia Wei Xiao Yao Wan

  • Sale
  • Regular price $58.76


Other Name Free & Relaxed Pills Extra Strength, Dan Zhi Xiao Yao Wan, Augmented Rambling Pills, Jia Wei Xiao Yao San
Chinese Name _____-___
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Jiu chao bai shao, Fu ling, Bai zhu, Mu dan pi, Zhi zi, Chai hu, Dang gui, Sheng jiang, Gan cao, Bo he
Ingredients Paeonia lactiflora root-wine-fried, Poria cocos sclerotium, Atractylodes macrocephala rhizome, Paeonia suffruticosa root-bark, Gardenia jasminoides fruit, Bupleurum chinense root, Angelica sinensis root, Zingiber officinale rhizome-fresh, Glycyrrhiza uralensis root, Mentha haplocalyx herb
Other Ingredients Talcum, Activated carbon, China wax

Barcode 739934853702
Weight 0.7500
Case Packaging 60 bt