Bupleurum Shu Gan Teapills Chai Hu Shu Gan Wan

  • Sale
  • Regular price $18.16


Other Name Bupleurum Liver Soothing Pills, Chai Hu Shu Gan San
Chinese Name _____
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Chai hu, Jiu chao bai shao, Cu zhi xiang fu, Chao zhi ke, Chuan xiong, Gan cao, Chen pi
Ingredients Bupleurum chinense root, Paeonia lactiflora root-wine-fried, Cyperus rotundus rhizome-vinegared, Citrus aurantium fruit-stir-fried, Ligusticum chuanxiong rhizome, Glycyrrhiza uralensis root, Citrus reticulata peel
Other Ingredients Talcum, Activated carbon, China wax
Contraindications (on label) Contraindicated during pregnancy.

Barcode 739934833728
Weight 0.2500
Case Packaging 180 bt (3 pk)