Universal Benefit Teapills Pu Ji Xiao Du Wan

  • Sale
  • Regular price $20.31


Chinese Name _____
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Jiu chao huang qin, Jiu chao huang lian, Xuan shen, Jie geng, Chai hu, Chen pi, Gan cao, Lian qiao, Niu bang zi, Bo he, Ma bo, Ban lan gen, Jiang can, Sheng ma
Ingredients Scutellaria baicalensis root-wine fried, Coptis chinensis rhizome-wine fried, Scrophularia ningpoensis root, Platycodon grandiflorum root, Bupleurum chinense root, Citrus reticulata peel, Glycyrrhiza uralensis root, Forsythia suspensa fruit, Arctium lappa fruit, Mentha haplocalyx herb, Lasiosphaera fenzlii sporophorel, Isatis indigotica root, Bombyx mori, Cimicifuga heracleifolia rhizome
Other Ingredients Talcum, Activated carbon, China wax

Barcode 739934820155
Weight 0.2500
Case Packaging 180 bt (3 pk)