Lilium Teapills Bai He Gu Jin Wan

  • Sale
  • Regular price $13.59


Other Name Lily Pills to Strengthen Metal, Bai He Gu Jin Tang
Chinese Name _____
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Shu di huang, Sheng di huang, Mai men dong, Bai he, Chuan bei mu, Dang gui, Bai shao, Gan cao, Xuan shen, Jie geng
Ingredients Rehmannia glutinosa root-prep, Rehmannia glutinosa root-raw, Ophiopogon japonicus tuber, Lilium brownii bulb, Fritillaria cirrhosa bulb, Angelica sinensis root, Paeonia lactiflora root, Glycyrrhiza uralensis root, Scrophularia ningpoensis root, Platycodon grandiflorum root
Other Ingredients Talcum, China wax

Barcode 739934836323
Weight 0.2000
Case Packaging 120 bt (12 pk)