Eight Immortals Teapills Mai Wei Di Huang Wan

  • Sale
  • Regular price $17.69


Other Name Ba Xian Chang Shou Wan, Eight Immortal Pills for Longevity
Chinese Name _____
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Shu di huang, Shan zhu yu, Shan yao, Mu dan pi, Ze xie, Fu ling, Mai men dong, Wu wei zi
Ingredients Rehmannia glutinosa root-prep, Cornus officinalis fruit, Dioscorea opposita rhizome, Paeonia suffruticosa root-bark, Alisma orientalis rhizome, Poria cocos fungus, Ophiopogon japonicus tuber, Schisandra chinensis fruit
Other Ingredients Botanical wax, Talcum

Barcode 739934838013
Weight 0.2500
Case Packaging 180 bt (3 pk)