Heavenly Heart Teapills Bai Zi Yang Xin Wan

  • Sale
  • Regular price $17.69


Other Name Pai Tzu Yang Hsin Wan, Biota Pills to Nourish the Heart
Chinese Name _____
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Bai zi ren, Gou qi zi, Xuan shen, Shu di huang, Mai men dong, Dang gui, Fu ling, Shi chang pu, Gan cao
Ingredients Platycladus orientalis seed, Lycium barbarum fruit, Scrophularia ningpoensis root, Rehmannia glutinosa root-prep, Ophiopogon japonicus tuber, Angelica sinensis root, Poria cocos fungus, Acorus tatarinowii rhizome, Glycyrrhiza uralensis root
Other Ingredients Botanical wax, Talcum

Barcode 739934836835
Weight 0.2500
Case Packaging 90 bt (3 pk)