Golden Lock Teapills Jin Suo Gu Jing Wan

  • Sale
  • Regular price $17.69


Other Name Golden Lock Teapills
Chinese Name _____
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Lian zi, Qian shi, Lian xu, Sha yuan zi, Duan mu li, Duan long gu
Ingredients Nelumbo nucifera seed, Euryale ferox seed, Nelumbo nucifera stamen, Astragalus complanatus seed, Ostrea gigas shell-toasted, Os draconis-toasted
Other Ingredients Activated carbon, Botanical wax, Talcum

Barcode 739934837436
Weight 0.2500
Case Packaging 180 bt (3 pk)