Long Dan Xie Gan Teapills Long Dan Xie Gan Wan

  • Sale
  • Regular price $14.33


Other Name The Snake and the Dragon Teapills, Long Dan Xie Gan Tang, Lung Tan Xie Gan Wan, Long Tan Hsieh Kan Wan, Gentiana Drain the Liver Pills
Chinese Name _____
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Long dan cao, Chai hu, Ze xie, Sheng di huang, Dang gui, Huang qin, Zhi zi, Mu tong (san ye), Che qian zi, Gan cao
Ingredients Gentiana scabra root & rhizome, Bupleurum chinense root, Alisma orientalis rhizome, Rehmannia glutinosa root-raw, Angelica sinensis root, Scutellaria baicalensis root, Gardenia jasminoides fruit, Akebia trifoliata stem, Plantago asiatica seed, Glycyrrhiza uralensis root
Other Ingredients Talcum, China wax
Contraindications (on label) Caution during pregnancy.

Barcode 739934837740
Weight 0.2000
Case Packaging 120 bt (12 pk)