Nei Xiao Luo Li Teapills Nei Xiao Luo Li Wan

  • Sale
  • Regular price $20.12


Chinese Name _____
Standard Dosage 8 pills, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Xia ku cao, Xuan shen, Da qing yan, Dang gui, Bo he, Zhi ke, Da huang, Jie geng, Lian qiao, Hai zao, Zhe bei mu, Tian hua fen, Gan cao, Sheng di huang, Bai lian, Ge ke, Xuan ming fen
Ingredients Prunella vulgaris spike, Scrophularia ningpoensis root, Halitum mineral, Angelica sinensis root, Mentha haplocalyx herb, Citrus aurantium fruit-ripe, Rheum palmatum root & rhizome, Platycodon grandiflorum root, Forsythia suspensa fruit, Sargassum pallidum herb, Fritillaria thunbergii bulb, Trichosanthes kirilowii root, Glycyrrhiza uralensis root, Rehmannia glutinosa root-raw, Ampelopsis japonica root, Meretrix meretrix shell, Natrii sulfas exsiccatus
Other Ingredients Talcum, Botanical wax
Contraindications (on label) Contraindicated during pregnancy. Caution when nursing.

Barcode 739934837948
Weight 0.2500
Case Packaging 180 bt (3 pk)