Lian Qiao Bai Du Tablets Lian Qiao Bai Du Pian

  • Sale
  • Regular price $19.75


Other Name Lien Chiao Pai Tu Pien
Chinese Name _____
Standard Dosage 4 tablets, 3 x per day
Ingredients (Pin Yin) Lian qiao, Jin yin hua, Da huang, Pu gong ying, Zi hua di ding, Bai xian pi, Huang qin, Chi shao, Fang feng, Zhe bei mu, Jie geng, Bai zhi, Xuan shen, Mu tong, Gan cao, Tian hua fen, Zhi zi, Chan tui
Ingredients Forsythia suspensa fruit, Lonicera japonica flower, Rheum palmatum root, Taraxacum mongolicum herb, Viola yedoensis herb, Dictamnus dasycarpus root-bark, Scutellaria baicalensis root, Paeonia lactiflora root, Ledebouriella divaricata root, Fritillaria thunbergii bulb, Platycodon grandiflorum root, Angelica dahurica root, Scrophularia ningpoensis root, Akebia trifoliata stem, Glycyrrhiza uralensis root, Trichosanthes kirilowii root, Gardenia jasminoides fruit, Cryptotympana atrata moulting
Other Ingredients Dextrin, Hypromellose, Magnesium stearate, Carbowax
Contraindications (on label) Contraindicated during pregnancy. Caution when nursing.

Barcode 739934839270
Weight 0.2500
Case Packaging 120 bt (6 pk)